Kwstię wycinki drzewostanu na prywatnej nieruchomości regulujeŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej nieruchomości obwarowane jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinki drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.


Copyright © 2018 Mindvalleypoland.pl